Page 8 - zofim_WEB

This is a SEO version of zofim_WEB. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
8
:אמגודל םיסיטרכ
:תולאש יסיטרכ
?םויב תותשל ךירצ םימ תוסוכ המכ .1
?הליל לכ ןושיל ץלמומ תועש המכ .2
?םוי לכ לוכאל ךירצ תוקריו תוריפ לש םיעבצ המכ .3
?םוי לכ תותשלו לוכאל ךירצ בלח ירצומ המכ .4
?אירב יכה הקשמה המ .5
:האירק ןמיס יסיטרכ
.םידעצ 2 םדקתה .ךרדל ךירכ תחקל זא רקוב תחוראל ןמז ךל היה אל .1
.םידעצ 3 םדקתה .ירפב תרחבו והשמ שנשנל ךל קשחתה .2
.םידעצ 2 םדקתה .םימ סוכ תיתשו תוליעפהמ אמצ תרזח .3
לע הביכר לש העש יצחל תאצי קובסייפב תועדוה אלמ ךל ויהש תורמל .4
.םידעצ 4 םדקתה םיינפוא
- הצירל תאצי םיקתממה ןוראל תשגל םוקמב לבא ער חור בצמ ךל היה .5
.םידעצ 3 םדקתה
:רוצע יסיטרכ
.רות ןתמה .הלילב תועש 6 קר תנשי .1
.רות ןתמה .םויה קרי ףא תלכא אל .2
.םידעצ 3 רוזח .הלוק תיתש םימ תותשל םוקמב .3
.םידעצ 3 רוזח .בלח ירצומ לש תונמ שולש תלכא אל .4
.םידעצ 2 רוזח .רקובה תחורא לע תגליד .5