English site
חיפוש
חיפוש מתקדם
לכל העוסקים בענף החלב,
התקופה הקשה העוברת על מדינת ישראל מעמידה בפנינו, אנשי ענף החלב, קשיים רבים בכל רמות העשייה. מהרפתנים והנוקדים בצפון שלא נוטשים את עדרם חרף הסכנה, דרך הנהגים המובילים את החלב ליעדו ועד למחלבות שנאלצות לתפקד במציאות מורכבת.
אזרחי ישראל יודעים היום היטב כי ניתן לסמוך על אנשי הענף שידאגו להמשיך ולספק להם חלב ומוצרי חלב באיכות הגבוהה ביותר, כפי שהתרגלו עד כה, במיוחד בתקופה זו.
מועצת החלב מעריכה ומודה לכם על מאמציכם, מחזקת אתכם, העושים במלאכה ומציעה את תמיכתה הבלתי מסויגת לכל דורש ובכל עניין.
באהבה - הנהלת ועובדי המועצה.
תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט