English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

ענף החלב בישראל מברך את מר שמעון פרס עם היבחרו לכהונת נשיא מדינת ישראל ומרים לכבודו כוס לחיים של חלב ישראלי – פעם רפתן תמיד רפתן


שמעון פרס (1923- ), חתן פרס נובל לשלום, הנשיא ה-9 של מדינת ישראל:
פרס נולד כשמעון פרסקי ב-2 באוגוסט 1923 בעיירה וישנובה במזרח פולין. ב-1934, בהיותו נער עלה לארץ עם בני משפחתו. את השכלתו רכש בבית הספר החקלאי בן-שמן ולאחר לימודיו היה בין מייסדי קיבוץ אלומות שבו עבד כרפתן, רועה צאן ומזכיר.

 

מן העיתונות ביום בחירתו לנשיא ה- 9 של מדינת ישראל (13/06/2007):
"פרס בטלפון לאשתו, סוניה: התחתנת עם רפתן, קיבלת נשיא"

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט