English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

הישראלים צרכו 1.2 מיליארד ליטר חלב ב-2006

נתוני מועצת החלב: בשנה החולפת חלה עלייה של 6% בצריכת מוצרי חלב, בעקבות הפעילות השיווקית של המחלבות ומועצת החלב

אורנה יפת

פורסם:  04.01.07, 07:14

מועצת החלב מדווחת על עלייה של 6% בצריכת חלב ומוצריו בשנת 2006. על פי נתוני המועצה, הישראלים צרכו כ-1.2מיליארד ליטר חלב בקר ומוצרי חלב ב-2006 וזאת לעומת 1.1 מיליארד ליטר בשנת 2005. העלייה בשיווק חלב ומוצריו, נובעת, בין היתר, מהפעילות השיווקית והפרסומית של מועצת החלב ופעילות שיווקית של המחלבות שטראוס, תנובה וטרה.

 

בקטגוריית חלב ומשקאות חלב נרשמה עלייה מ-379 מיליון ליטר ל-402 מיליון. צריכת התוצרת הניגרת ומעדנים עלתה מ-152 אלף טון ל-165. בקטגוריית

הגבינות הקשות נרשמה עלייה מ-24 אלף טון, ל-25 אלף ובגבינות הלבנות עלייה מ-82 אלף טון ל-87 אלף טון בשנת 2006. בחמאה נרשמה עלייה של 4.5% מ-5.8 אלף טון ל-6.1 אלף טון.

 

לדברי שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב, מגמת העלייה בצריכת מוצרי חלב צפויה להימשך גם בשנה הקרובה. כדי לגרום ליצרנים לייצר חלב מעבר למכסה, במטרה להבטיח את הביקושים הצפויים לחלב בקר במיוחד בעונת הקיץ, הוחלט במועצת החלב, כי המחיר לליטר חלב גולמי עודף, שייוצר בשנת 2007 מעבר למכסה, יגדל ל- 85% ממחיר המטרה (המחיר שמשלמות המחלבות ליצרנים תמורת החלב הגולמי - א.י) בחודשי הקיץ יוני - אוקטובר, ו-70% בשאר חודשי השנה. זאת לעומת 75% בקיץ שעבר ו-30% בחורף.

 

שר החקלאות החליט להגדיל את המכסות ב-3.5% לשנת 2007, לאור המלצת מועצת החלב. המכסה הלאומית תגדל ב-40 מיליון ליטר - מ-1,130 מיליון ל- 1,170 מיליון ליטר חלב גולמי, לאחר מספר שנים שבהן קוצצה המכסה.

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט