English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

שבועות: עלייה בצריכת מוצרי החלב מתחילת השנה

מאי 2006

 

כך עולה מנתונים שפרסמה מועצת החלב בנוגע לרבעון הראשון לשנת 2006 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

עלייה בצריכת החלב, כך עולה מתוצאות הרבעון הראשון של 2006 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מנתונים שפרסמה אתמול מועצת החלב, המובילה את ענף החלב בישראל.

 

על פי ההודעה, אזרחי ישראל צרכו 97,087 ליטר חלב בין החודשים ינואר עד מרץ 2006 לעומת 86,094 ברבעון המקביל בשנת 2005, עלייה של למעלה משמונה אחוזים. עוד עולה כי קבוצת מוצרי היוגורט עלתה בכ- תשעה וחצי אחוזים. בקטגורית המעדנים נרשמה עלייה של תשעה אחוזים, בגבינות הרכות שבעה אחוזים בקירוב ואילו בגבינות הקשות שמונה אחוזים בקירוב. בחמאה נרשמה ירידה קלה של כאחוז וחצי.

בסך הכללי, נרשמה עלייה של כשבעה וחצי אחוזים בצריכת מוצרי חלב ברבעון הראשון של השנה לעומת המקביל אשתקד.

 

שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב המובילה את ענף החלב בישראל: "תוצאות הרבעון הראשון מלמדות כי הצרכן הישראלי הפנים את המסר הקורא לצרוך לפחות שלושה מוצרי חלב ביום לטובת תזונה נכונה ואורח חיים בריא".

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט