English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

נתונים מטעם מועצת החלב: 2005 ורבעון ראשון של שנת 2006

יוני 2006

 

2005:

 בשנת 2005 יוצר בארץ 1,150,000,000 ליטר חלב בקר (ע"י 115,000 פרות בכ – 1050 רפתות).

התפלגות השימושים בחלב זה:

 חלב – שתייה ומשקאות: 33 אחוזים

חמאה – 1 אחוז

תוצרת לבן ומעדנים – 13 אחוזים

גבינות קשות ומותכות – 21 אחוזים

גבינות לבנות – 32 אחוזים

ההיקף הכספי של שוק  החלב במונחי מחירים לצרכן בשנת 2005 היה 7.3 מיליארד שקלים.

מוצרי חלב מהווים 2.22 אחוזים מסך סל ההוצאות של משק בית בישראל).

(סך ההוצאות על מזון למשק בית: 17 אחוזים . מוצרי החלב מהווים 13 אחוז מתוך ההוצאות על מזון ).

נתונים נוספים:

לראשונה מזה עשור נרשמה בשנת 2005 עלייה בצריכת מוצרי החלב לנפש. מ166 ליטרים ל- 167.4 – 0.8 אחוז.

ישראל מובילה בעולם בצריכת גבינות רכות עם כ- 12 ק"ג! לנפש בממוצע שנתי.

בשבועות צרכנו   פי 3  משבוע רגיל. בקטגוריה של גבינות לבנות  לעוגות למשל אנו צורכים פי 5 מהרגיל.

  

2006:

מנתוני הרבעון הראשון של שנת 2006 עולה כי ישנה עלייה בצריכת החלב, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

אזרחי ישראל צרכו 97,087 ליטר חלב בין החודשים ינואר עד מרץ 2006 לעומת 86,094 ברבעון המקביל בשנת 2005, עלייה של למעלה משמונה אחוזים. עוד עולה כי קבוצת מוצרי היוגורט עלתה בכ- תשעה וחצי אחוזים. בקטגורית המעדנים נרשמה עלייה של תשעה אחוזים, בגבינות הרכות שבעה אחוזים בקירוב ואילו בגבינות הקשות שמונה אחוזים בקירוב. בחמאה נרשמה ירידה קלה של כאחוז וחצי.

בסך הכללי, נרשמה עלייה של כשבעה וחצי אחוזים בצריכת מוצרי חלב ברבעון הראשון של השנה לעומת המקביל אשתקד.

  

שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב המובילה את ענף החלב בישראל: "תוצאות הרבעון הראשון מלמדות כי הצרכן הישראלי הפנים את המסר הקורא לצרוך לפחות שלושה מוצרי חלב ביום לטובת תזונה נכונה ואורח חיים בריא".

  

בארץ לעומת בעולם:

מנתונים אלה עולה כי האזרח הישראל עדיין אינו צורך את הכמות היומית המומלצת והתוצאות מדברות בעד עצמן. אומנם מאז 2004 ניכרת מגמת עלייה בצריכה לנפש ובמועצת החלב מקווים שמגמה זו תימשך.

 

 

 

צריכת חלב שתייה ומשקאות חלב לנפש  (ליטרים)

 

1999

2004

 ישראל

     56.17

           54.38

 דנמרק

    139.30

         142.30

 גרמניה

     89.40

           94.60

 צרפת

     93.10

           91.50

 איטליה

     67.10

           63.10

 הולנד

    127.30

         127.10

 סלובקיה

     81.50

           63.70

 שוודיה

    147.90

         149.40

 ממוצע EU15

     95.80

           96.40

 ארה"ב

     89.30

           85.90

 ארגנטינה

     71.00

           56.50

 אוסטרליה

    102.50

           98.00

 ניו-זילנד

    101.30

           97.50

 יפן

     38.60

           35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט