English site
חיפוש
חיפוש מתקדם
בתיה מוסקוביץ איננה

ההנהלה ועובדי מועצת החלב משתתפים בצער משפחת מוסקוביץ עם פטירתה בטרם עת של בתיה מוסקוביץ.

בתיה מוסקוביץ דיאטנית קלינית שימשה במשך שנים כיועצת בנושאי תזונה ובריאות למועצת החלב. בזכות מקצועיותה ואישיותה הנפלאה, תפסה מקום של כבוד בקרב עמיתיה למקצוע. בתיה תרמה רבות לקידום המודעות לחשיבות התזונתית של בשר בקר, חלב ומוצריו, בקרב דיאטניות רופאים והציבור הרחב.

היתה זו זכות להכיר ולעבוד אתה. היא תחסר לנו מאוד.

מאמרים של בתיה מוסקוביץ שהתפרסמו באתר:

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט