1
מתאריך  1/8/2001
עד תאריך  31/8/2001
רבעון  3-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4554
מזהה  217
העתקת קישור