1
מתאריך  1/6/1999
עד תאריך  30/6/1999
רבעון  2-1999
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4226
מזהה  191
העתקת קישור