1
מתאריך  1/10/1998
עד תאריך  31/10/1998
רבעון  4-1998
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.407
מזהה  183
העתקת קישור