1
מתאריך  1/9/1994
עד תאריך  30/9/1994
רבעון  3-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0858
מזהה  134
העתקת קישור