1
מתאריך  1/3/1992
עד תאריך  31/3/1992
רבעון  1-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8936
מזהה  104
העתקת קישור