1
מתאריך  1/9/1991
עד תאריך  30/9/1991
רבעון  3-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.892
מזהה  98
העתקת קישור