1
מתאריך  1/8/1991
עד תאריך  31/8/1991
רבעון  3-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.884
מזהה  97
העתקת קישור