1
מתאריך  1/7/1991
עד תאריך  31/7/1991
רבעון  3-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8981
מזהה  96
העתקת קישור