1
מתאריך  1/6/1991
עד תאריך  30/6/1991
רבעון  2-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8886
מזהה  95
העתקת קישור