1
מתאריך  1/3/1991
עד תאריך  31/3/1991
רבעון  1-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8377
מזהה  92
העתקת קישור