1
מתאריך  1/2/1991
עד תאריך  28/2/1991
רבעון  1-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8195
מזהה  91
העתקת קישור