1
מתאריך  1/1/1991
עד תאריך  31/1/1991
רבעון  1-1991
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8236
מזהה  90
העתקת קישור