1
מתאריך  1/1/2005
עד תאריך  31/3/2005
רבעון  1-2005
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6723
דמי שרות מועצת החלב  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.7131
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7539
מזהה  9
העתקת קישור