1
מתאריך  1/10/1990
עד תאריך  31/10/1990
רבעון  4-1990
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7609
מזהה  87
העתקת קישור