1
מתאריך  1/9/1990
עד תאריך  30/9/1990
רבעון  3-1990
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7627
מזהה  86
העתקת קישור