1
מתאריך  1/8/1990
עד תאריך  31/8/1990
רבעון  3-1990
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7667
מזהה  85
העתקת קישור