1
מתאריך  1/6/1990
עד תאריך  30/6/1990
רבעון  2-1990
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7711
מזהה  83
העתקת קישור