1
מתאריך  1/4/1990
עד תאריך  30/4/1990
רבעון  2-1990
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7818
מזהה  81
העתקת קישור