1
מתאריך  1/10/2004
עד תאריך  31/12/2004
רבעון  4-2004
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.5992
דמי שרות מועצת החלב  0.0398
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.639
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.6798
מזהה  8
העתקת קישור