1
מתאריך  1/11/1989
עד תאריך  30/11/1989
רבעון  4-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7644
מזהה  76
העתקת קישור