1
מתאריך  1/10/1989
עד תאריך  31/10/1989
רבעון  4-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7636
מזהה  75
העתקת קישור