1
מתאריך  1/9/1989
עד תאריך  30/9/1989
רבעון  3-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.788
מזהה  74
העתקת קישור