1
מתאריך  1/8/1989
עד תאריך  31/8/1989
רבעון  3-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7762
מזהה  73
העתקת קישור