1
מתאריך  1/7/1989
עד תאריך  31/7/1989
רבעון  3-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.777
מזהה  72
העתקת קישור