1
מתאריך  1/6/1989
עד תאריך  30/6/1989
רבעון  2-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7412
מזהה  71
העתקת קישור