1
מתאריך  1/5/1989
עד תאריך  31/5/1989
רבעון  2-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7376
מזהה  70
העתקת קישור