1
מתאריך  1/7/2004
עד תאריך  31/8/2004
רבעון  3-2004
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.65478
דמי שרות מועצת החלב  0.03982
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.6946
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7354
מזהה  7
העתקת קישור