1
מתאריך  1/4/1989
עד תאריך  30/4/1989
רבעון  2-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.747
מזהה  69
העתקת קישור