1
מתאריך  1/3/1989
עד תאריך  31/3/1989
רבעון  1-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.738
מזהה  68
העתקת קישור