1
מתאריך  1/2/1989
עד תאריך  28/2/1989
רבעון  1-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.738
מזהה  67
העתקת קישור