1
מתאריך  1/1/1989
עד תאריך  31/1/1989
רבעון  1-1989
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7243
מזהה  66
העתקת קישור