1
מתאריך  1/11/1988
עד תאריך  30/11/1988
רבעון  4-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.7032
מזהה  64
העתקת קישור