1
מתאריך  1/10/1988
עד תאריך  31/10/1988
רבעון  4-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.6907
מזהה  63
העתקת קישור