1
מתאריך  1/9/1988
עד תאריך  30/9/1988
רבעון  3-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.6632
מזהה  62
העתקת קישור