1
מתאריך  1/8/1988
עד תאריך  31/8/1988
רבעון  3-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.6521
מזהה  61
העתקת קישור