1
מתאריך  1/7/1988
עד תאריך  31/7/1988
רבעון  3-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.6066
מזהה  60
העתקת קישור