1
מתאריך  1/4/2004
עד תאריך  30/6/2004
רבעון  2-2004
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6303
דמי שרות מועצת החלב  0.0383
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.6686
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7094
מזהה  6
העתקת קישור