1
מתאריך  1/6/1988
עד תאריך  30/6/1988
רבעון  2-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.5834
מזהה  59
העתקת קישור