1
מתאריך  1/4/1988
עד תאריך  30/4/1988
רבעון  2-1988
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.56
מזהה  57
העתקת קישור