1
מתאריך  1/10/1987
עד תאריך  31/10/1987
רבעון  4-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.5105
מזהה  51
העתקת קישור