1
מתאריך  1/9/1987
עד תאריך  30/9/1987
רבעון  3-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.484
מזהה  50
העתקת קישור