1
מתאריך  1/1/2004
עד תאריך  31/3/2004
רבעון  1-2004
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.559
דמי שרות מועצת החלב  0.0383
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.5973
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.6381
מזהה  5
העתקת קישור