1
מתאריך  1/8/1987
עד תאריך  31/8/1987
רבעון  3-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4868
מזהה  49
העתקת קישור